KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki wyrobu Superwand Dammplatte DS® 

Pobierz

Cechy produktu                                                                                                                                                        

Zastosowanie:
Superwand DS jest płytą izolującą do wewnętrznej izolacji ścian zewnętrznych. Jest prosta w obróbce i montażu. Superwand DS po przyklejeniu całą powierzchnią do ściany lub płytek ceramicznych przy pomocy kleju dyspersyjnego lub elastycznego kleju do płytek ceramicznych, po zaszpachlowaniu krawędzi, można pokrywać cienkimi tapetami, pokryciami dostępnymi standardowo na rynku.


Budowa płyty:
struktura warstwowa – rdzeń z twardej pianki PUR, pokryty papierem z warstwą aluminium oraz PE


Format:
125080010 mm, 125080020 mm


Odporność na czynniki zewnętrzne:
Płyta - dopuszczona do użytku budowlanego
Pianka – wodoodporna, z wyjątkiem otwartych komórek
Pokrycie – wielowarstwowe z domieszką aluminium


Odporność na czynniki chemiczne:
Pianka - obojętna chemicznie, odporna na działanie prawie wszystkich rozpuszczalników iklejów
Pokrycie – nienasiąkliwe, odporne względem klejów i farb dostępnych w handlu


Współczynnik przewodzenia ciepła:
Zmierzony A = 0,025 W/m²K
Zmierzony po testach starzeniowych A = 0,035 W/m²K
Odpowiadającej grubości warstwy powietrza Sd = 550 m


Wytrzymałość termiczna:
Zakres temperaturowy stosowania płyty
długotrwałe oddziaływanie - T= -20 do 100 oC
krótkotrwałe oddziaływanie - T= do 160 oC


Powołane normy:
DIN EN 13 165 (od stycznia 2004)
DIN 4102-B2, DIN EN 13 501-1 (od stycznia 2004)
DIN EN ISO 9001 1994-08

 


Informacje zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu są aktualne i zgodne z wynikami badań oraz z obecnym stanem naszej wiedzy o wyrobie. Nie wykluczone jest przeprowadzenie kwalifikacji wyrobu pod kątem  niestandardowych zastosowań.
PMa, 09 września 2011

Dane techniczne i tolerancje                                                                                                                                  

 

Grubość  10,0 mm  20,0 mm   Tolerancja ±0,6 mm
Gęstość  45 kg/m3  45 kg/m3  ± 5 kg/m3
Gramatura  1070 g/m2  1475 g/m2
Klasa palności  B2  B2
Współczynnik przenikania ciepła  2,50 W/m2 K  1,25 W/m2 K
Naprężenie ściskająceprzy10% odkształceniu względnym  0,36 N/mm2  0,36 N/mm2  ± 0,03 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanieprzy 10% odkształceniu względnym ~ 95 % ~ 95 %

 

Informacje zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu są aktualne i zgodne z wynikami badań oraz z obecnym stanem naszej wiedzy o wyrobie. Nie wykluczone jest przeprowadzenie kwalifikacji wyrobu pod kątem  niestandardowych zastosowań.
PMa, 09 września 2011