DEKLARACJA

Wydana zgodnie z Europejska dyrektywą dotyczącą Wyrobów Budowlanych 89/106/EWG. Niniejsza deklaracja oznacza zgodność tego wyrobu z warunkami postanowień aneksu ZA do normy PN-EN 13165 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

Pobierz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC NR 5/131109                                                                                                              

Wydana zgodnie z Europejska dyrektywą dotyczącą Wyrobów Budowlanych 89/106/EWG. Niniejsza deklaracja oznacza zgodność tego wyrobu z warunkami postanowień aneksu ZA do normy PN-EN 13165 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

Przedstawiciel producenta wyrobu: 

KORFF ISOLMATIC SP. Z O.O.
WOJNAROWICE, ul. LOTNICZA 12,
55-050 SOBÓTKA 1

Miejsce produkcji:
KORFF AG
Szwajcaria

Nazwa wyrobu:
Superwand DS.

Klasyfikacja wyrobu:
PKWiU 26.82.16-30.90

Krótki opis i zastosowanie:
Płyta ze sztywnej pianki poliuretanowej pokryta dwustronnie papierem mineralnym z warstwą antydyfuzyjną. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ściskanie. System Superwand DS. przeznaczony jest do wykonywania izolacji wewnętrznej ścian zewnętrznych.

Wymiary:
długość x szerokość: 1250800 mm zgodnie z EN 822
grubość: 5,10 oraz 20 mm, zgodnie z EN 823
Obliczony współczynnik przewodzenia ciepła (w temp. 10 ‘C): 0,036 W/m²K
Doświadczalny współczynnik przewodzenia ciepła (w temp. 10 ‘C): 0,038 W/m²K

Opór cieplny:
0,25 m²K/W

Klasa palności: 
82 (DIN 4102-1)
E (EN 13501-1)

Produkt nadzorowany przez:
MPA BAU Hannover, Nienburger Strasse 3, 30167 Hannover

KOD WYROBU:
PUR-EN 13165-T2-DS(TH)2-CS(10/Y)100-TR40
Wojnarowice, dnia 13.11 .2009