DEKLARACJA

Wydana zgodnie z Europejska dyrektywą dotyczącą Wyrobów Budowlanych 89/106/EWG. Niniejsza deklaracja oznacza zgodność tego wyrobu z warunkami postanowień aneksu ZA do normy PN-EN 13165 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC NR 5/131109                                                                                                              

Deklaracja Właściwości Użytkowych, nr 8-CPR-2013-11-22-PL